ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  รายละเอียด :

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ที่แนบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 144 คน