ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ประจำปีการศึกษา 2565
  รายละเอียด :

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศารามเปิดรับสมัครเด็กเล็ก ที่มีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 (เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 16 พฤษภาคม 2563) และชั้นอนุบาล 3 ขวบ (เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึง 16 พฤษภาคม 2562)เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ประจำปีการศึกษา 2565 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศารามและที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกรูดในวันและเวลาราชการ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 107 คน