ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่อง ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในตำบลกรูด
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่อง ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในตำบลกรูด

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 84 คน