ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติในกระบวนการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
  รายละเอียด :

 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติในกระบวนการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 59 คน