ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 38 คน