ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
  รายละเอียด :

    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลกรูดได้มีประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อ   ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง วันเวลา และสถานที่สอบ รายละเอียดแนบท้ายตามประกาศนี้                     

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน