ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน
  รายละเอียด :

 ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนและในช่วงหน้าฝนในทุกๆครั้งก็จะมีโรคติดต่อตามมา การป้องกันโรคควรหลีกเลี่ยงนำเด็กๆไปในแหล่งชุมชนหรือห้างสรรพสินค้าที่อาจจะเป็นแหล่งระบาดของเชื้อโรคได้แนะนำเด็กในการล้างมือก่อน – หลังทำกิจกรรมทุกครั้ง ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าสู่ร่างกาย ขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยสังเกตอาการของเด็กๆเบื้องต้น เช่น มีไข้ มีตุ่มขึ้นที่มือและปากให้รีบไปพบแพทย์

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน