ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด :

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ได้มีประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ดำเนินการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว           จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป้นพนักงานจ้าง ดังนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน