คู่มือปฏิบัติงาน
เรื่อง : คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
  รายละเอียด :

1. คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

2. แบบฟอร์มเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน, เรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน