กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง : พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
  รายละเอียด :

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน