ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ดาวน์โหลดเอกสาร
10
18 ก.ค. 2562
2 ประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้ารับการอบรมและทดสอบการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ดาวน์โหลดเอกสาร
18
15 ก.ค. 2562
3 การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
24 มิ.ย. 2562
4 รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 มิ.ย. 2562
5 ประกาศจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
11
23 พ.ค. 2562
6 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 พ.ค. 2562
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 เม.ย. 2562
8 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
21 มี.ค. 2562
9 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2562
6
21 มี.ค. 2562
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
13 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28