ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 มิ.ย. 2565
2 ประกาศ เรื่อง รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้งและหลักสูตรทบทวน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
17 พ.ค. 2565
3 ประกาศรายชื่อมชผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
03 พ.ค. 2565
4 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2565 (ขยายเวลาชำระภาษี) ดาวน์โหลดเอกสาร
42
26 เม.ย. 2565
5 รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติในกระบวนการตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
18 เม.ย. 2565
6 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
31 มี.ค. 2565
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่อง ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนภายในตำบลกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
84
21 มี.ค. 2565
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่อง ปิดสำนักงานชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
144
24 ก.พ. 2565
9 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
21 ก.พ. 2565
10 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
17 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38