ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
20 ม.ค. 2565
2 การเผยแพร่การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
14 ม.ค. 2565
3 รายงานผลการอบรมหลักสูตร "นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ ๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
35
29 ธ.ค. 2564
4 กรอบคุณธรรมการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
27 ต.ค. 2564
5 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
83
25 ต.ค. 2564
6 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
87
06 ต.ค. 2564
7 ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
75
06 ต.ค. 2564
8 ประกาศ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
69
01 ต.ค. 2564
9 การเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
28 ก.ย. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปรำจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
28 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36