ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
28 มี.ค. 2559
122 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
16 มี.ค. 2559
123 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
25 ก.พ. 2559
124 กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2559 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม สามัญ ประจำปี 2560 สมัยแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
40
19 ก.พ. 2559
125 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
18 ก.พ. 2559
126 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
105
09 ก.พ. 2559
127 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
02 ก.พ. 2559
128 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
45
11 ม.ค. 2559
129 ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
11 ม.ค. 2559
130 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
07 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32