ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
108
05 ม.ค. 2560
142 ขอเชิญประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
22 ธ.ค. 2559
143 ประกาศกำหนดการชำระภาษีประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
18 ธ.ค. 2559
144 ขยายเวลาสมัยประชุมและเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
15 ธ.ค. 2559
145 ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
14 ธ.ค. 2559
146 ขอเชิญประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
09 ธ.ค. 2559
147 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ความรู้เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
116
07 ธ.ค. 2559
148 แจ้งเตือนภัยฝนตก
117
02 ธ.ค. 2559
149 ขอเชิญประชุมสภา อบต.กรูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
24 พ.ย. 2559
150 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
22 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36