ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
23 ก.ย. 2558
142 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานบริหารเป็นสายงานผู้บริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.7) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
16 ก.ย. 2558
143 ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
09 ก.ย. 2558
144 ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
27 ส.ค. 2558
145 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานบริหารเป็นสายงานผู้บริหารต่างสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
73
27 ส.ค. 2558
146 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
25 ส.ค. 2558
147 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ 3ครั้งที่1/2558
84
28 ก.ค. 2558
148 ประกาศประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
28 ก.ค. 2558
149 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานบริหารเป็นสายงานผู้บริหารต่างสายงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
80
20 ก.ค. 2558
150 ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2558
88
12 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32