ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศ อบต.กรูด เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
31 ต.ค. 2559
152 ขอเชิญประชุมสภา อบต.กรูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
23 ก.ย. 2559
153 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
21 ก.ย. 2559
154 ขอเชิญประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
11 ส.ค. 2559
155 ขอเชิญประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
01 ส.ค. 2559
156 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
29 ก.ค. 2559
157 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
21 เม.ย. 2559
158 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
28 มี.ค. 2559
159 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
16 มี.ค. 2559
160 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
25 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36