ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
181
27 ต.ค. 2558
172 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
149
22 ต.ค. 2558
173 ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
121
22 ต.ค. 2558
174 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรูดให้หัวหน้าสถานศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
27
19 ต.ค. 2558
175 ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
15 ต.ค. 2558
176 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
05 ต.ค. 2558
177 ประกาศ เรื่องแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
107
05 ต.ค. 2558
178 เปิดลงทะเบียน "เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
138
24 ก.ย. 2558
179 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
23 ก.ย. 2558
180 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานบริหารเป็นสายงานผู้บริหารต่างสายงาน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงาน อบต.7) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
16 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36