ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศ เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
09 ก.ย. 2558
182 ประกาศกำหนดวันเวลา สถานที่ สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
27 ส.ค. 2558
183 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานบริหารเป็นสายงานผู้บริหารต่างสายงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
145
27 ส.ค. 2558
184 ประกาศรับสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
25 ส.ค. 2558
185 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ 3ครั้งที่1/2558
153
28 ก.ค. 2558
186 ประกาศประชาสัมพันธ์ระเบียบวาระการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
28 ก.ค. 2558
187 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานบริหารเป็นสายงานผู้บริหารต่างสายงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
152
20 ก.ค. 2558
188 ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2558
158
12 พ.ค. 2558
189 ประกาศรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่1/2558
141
12 พ.ค. 2558
190 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ 2ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
11 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36