ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
21 ก.ค. 2564
12 ภาพรวมของกระบวนการตรวจสอบภายใน (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
21 ก.ค. 2564
13 การควบคุมภานยใน (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
21 ก.ค. 2564
14 การบริหารจัดการความเสี่ยง (เอกสารอบรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
64
21 ก.ค. 2564
15 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
25 พ.ค. 2564
16 ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม กรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
30 เม.ย. 2564
17 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
59
19 เม.ย. 2564
18 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
31 มี.ค. 2564
19 ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
63
31 มี.ค. 2564
20 รายงานผลการเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
105
30 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36