ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
64
24 มี.ค. 2564
22 องค์การบริหารส่วนตำบลกรูดประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
23 มี.ค. 2564
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
04 มี.ค. 2564
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 มี.ค. 2564
25 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
04 ก.พ. 2564
26 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 1) ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
29 ม.ค. 2564
27 การรับโอน พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
148
04 ธ.ค. 2563
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 ธ.ค. 2563
29 ประกาศแจ้งให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
30 พ.ย. 2563
30 ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
153
30 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36