ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
17 เม.ย. 2563
62 แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
03 เม.ย. 2563
63 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
31 มี.ค. 2563
64 ประกาศแจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม และกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
18 มี.ค. 2563
65 ประชาสัมพันธวิธีผลิต ดาวน์โหลดเอกสาร
26
16 มี.ค. 2563
66 ประชาสัมพันธ์และการดำเนินการเก็บรวบรวมขยะอันตราย ดาวน์โหลดเอกสาร
26
16 มี.ค. 2563
67 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
94
12 มี.ค. 2563
68 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ประจำปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
26 ก.พ. 2563
69 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
06 ก.พ. 2563
70 การรับสมัครบุคคลเขารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
197
27 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36