คู่มือปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือปฏิบัติงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
24 มิ.ย. 2562
2 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
12
24 มิ.ย. 2562
3 คู่มือการเข้ารับบริการและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ปี 2561
15
03 ม.ค. 2562
4 คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ม.ค. 2562
5 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
13 พ.ย. 2561
6 คู่มือการมาตรฐานการปฏิบัิตงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
13 พ.ย. 2561
7 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
13 พ.ย. 2561
8 คู่มือระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
13 พ.ย. 2561
9 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
13 พ.ย. 2561
10 คู่มือการปฏิบัติงานการเงินบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
15
13 พ.ย. 2561
11 คู่มือการเข้ารับบริการและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
01 ก.พ. 2560
12 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1