ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๒ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
397
23 ก.พ. 2555
92 กำหนดการขายทอดตลาด จำนวน ๒ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
334
19 ธ.ค. 2554
93 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๓ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
623
10 มิ.ย. 2554
94 ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
655
21 เม.ย. 2554
95 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๔ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
602
11 มี.ค. 2554
96 ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
646
11 มี.ค. 2554
97 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาบ้านกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
690
20 ส.ค. 2553
98 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบนควน ม.4 ต.กรูด เชื่อมต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม ดาวน์โหลดเอกสาร
509
08 เม.ย. 2553
99 ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการประเภทถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
473
01 เม.ย. 2553
100 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบนควน ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
30 มี.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12