ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมกิจกรรม Big cleaning day
25
25 เม.ย. 2562
12 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายซอยบ้านกรูด ซอย 2 (วัดประชา-สวนป่า) หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
23 เม.ย. 2562
13 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายซอยบ้านกรูด ซอย 2 (วัดประชา-สวนป่า) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
25 มี.ค. 2562
14 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสายตำบลหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
25 ก.พ. 2562
15 ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
26 ต.ค. 2561
16 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยสันติสุข หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
04 ต.ค. 2561
17 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยตาผิน หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
04 ต.ค. 2561
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยสันติสุข หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
19 ก.ย. 2561
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยตาผิน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
19 ก.ย. 2561
20 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยรากไม้ ซอย 2 หมู่ที่ 5(ช่วงที่1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
13 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12