ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยรากไม้ ซอย 2 หมู่ที่ 5 (ช่วงที่1) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
27 มิ.ย. 2561
22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยพัฒนา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
20 ก.พ. 2561
23 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านแม่แขกซอย 2 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
09 ก.พ. 2561
24 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านซอยพัฒนา (หอยโข่ง) หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
09 พ.ย. 2560
25 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ซอยพัฒนา (หอยโข่ง) หมู่ที่ 2 ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาวน์โหลดเอกสาร
77
17 ต.ค. 2560
26 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
13 ต.ค. 2560
27 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
10 ต.ค. 2560
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายเหล็กเขต อบต.กรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
58
19 ก.ย. 2560
29 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ดาวน์โหลดเอกสาร
60
19 ก.ย. 2560
30 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต (รั้วคาวบอย) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดประชาวงศาราม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
17 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12