ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายตำบล หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
24 เม.ย. 2560
42 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานสี่ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
24 เม.ย. 2560
43 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยวงแหวน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
24 เม.ย. 2560
44 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยหนองชุมเห็ด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
24 เม.ย. 2560
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยกระดี่ซอย 2 หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
20 เม.ย. 2560
46 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด เรื่อง การจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Auction ) จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
20 เม.ย. 2560
47 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านกรูด ซอย 4 หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
18 เม.ย. 2560
48 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุแค – ชัยวงศ์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
18 เม.ย. 2560
49 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายพรุแคพัฒนา หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
18 เม.ย. 2560
50 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยกระดี่ ซอย 2 หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
18 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12