ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายซอยยายแข – ตาเชื้อ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
11 เม.ย. 2560
52 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสายแม่แขก ซอย 4 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
11 เม.ย. 2560
53 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยต้นไทร หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
03 เม.ย. 2560
54 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยสวนป่า – บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
03 เม.ย. 2560
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
27 ม.ค. 2560
56 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยสันติภาพ บ้านกรูด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
12 ม.ค. 2560
57 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยสันติภาพ หมู่ที่ 1 (ข้อบัญญัติ) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
21 ธ.ค. 2559
58 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
41
25 ส.ค. 2559
59 ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด ดาวน์โหลดเอกสาร
72
30 มี.ค. 2559
60 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายตำบล หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
24 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12