ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา e-Auction 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
21 มี.ค. 2559
62 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนซอยพัฒนา หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
21 มี.ค. 2559
63 ยกเลิกประกาศ e-Auction 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
16 ก.พ. 2559
64 ประกาศการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Auction ) จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
11 ก.พ. 2559
65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายชัยวงศ์ หมู่ที่ 4,6 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
11 ก.พ. 2559
66 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยสันติภาพ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
11 ก.พ. 2559
67 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายซอยหัวท่าเชื่อมต่อทางหลวงชนบทจดแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
11 ก.พ. 2559
68 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายแม่แขก ซอย 1 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
11 ก.พ. 2559
69 ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
74
28 ธ.ค. 2558
70 ประกาศ เรื่องการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณห้วยต้นยูงบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
02 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12