ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศสอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
16 ต.ค. 2558
72 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
23 มิ.ย. 2558
73 สอบราคาจ้าง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
30 มี.ค. 2558
74 ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
18 ก.พ. 2558
75 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
06 ก.พ. 2558
76 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาบ บ้านแม่แขก หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
03 ก.พ. 2558
77 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
26 มิ.ย. 2557
78 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
18 มี.ค. 2557
79 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายชัยวงศ์หมู่ที่4 – หมู่ที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
24 ธ.ค. 2556
80 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลฯ จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
10 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12