ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางอิเล็กทรอนิกส์ 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
236
28 พ.ค. 2556
82 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนในตำบลกรูด จำนวน 9 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
321
17 พ.ค. 2556
83 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 7 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
316
08 พ.ค. 2556
84 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 5 จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
287
02 เม.ย. 2556
85 ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
196
07 ก.พ. 2556
86 ประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางซอยหนองผักบุ้งเชื่อมต่อสายควนศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
17 ต.ค. 2555
87 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบนควน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
10 ต.ค. 2555
88 สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
29 ส.ค. 2555
89 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายต้นไทร หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
09 ส.ค. 2555
90 ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน ๙ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
14 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12