ประกาศระเบียบวาระการประชุม
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสภา อบต.กรูด เผยแพร่รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
03 พ.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
28 ก.ย. 2564
3 ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 ก.ย. 2564
4 ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
30 ส.ค. 2564
5 ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
30 ก.ค. 2564
6 ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
23 เม.ย. 2564
7 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
20 เม.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 เม.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
20 เม.ย. 2564
10 ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชุมสภา อบต.กรูด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
09 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7