สถิติการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สถิติการให้บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
31 มี.ค. 2565
2 สถิติการให้บริการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
31 มี.ค. 2565
3 สถิติการให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
30 มี.ค. 2565
4 สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
30 มี.ค. 2565
5 สถิติการให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
23 มี.ค. 2565
6 สถิติการให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
23 มี.ค. 2565
7 สถิติการให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
150
02 เม.ย. 2564
8 สถิติการให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
151
02 เม.ย. 2564
9 สถิติการให้บริการรับชำระค่านำ้ประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
145
02 เม.ย. 2564
10 สถิติการให้บริการออกหนังสือรับรองเพื่อขอเลขที่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
150
02 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2