ข่าว : การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา
     
จำนวน 1 อัตราผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด ประกาศเมื่อ :