ข่าว : รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

รายละเอียด  : องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 7 ตำแหน่ง
     
7 อัตรา ดังนี้
     
1.นักวิชาการจัดเก็บรายได้
     
2.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
3.เจ้าพนักงานพัสดุ
     
4.นักวิชาการตรวจสอบภายใน
     
5.เจ้าพนักงานประปา
     
6.นายช่างโยธา
     
7.ผู้อำนวยการกองคลัง
     
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักปลัด 077401204ผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด ประกาศเมื่อ :