ข่าว : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายละเอียด  : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในตำแหน่ง พนักงานขุบเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตราผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด ประกาศเมื่อ :