ข่าว : ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด  : รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2564(เกิดก่อน 2 กันยายน 2504) รอบแรก ตั้งแต่ 1 ตุลาคม -30 พฤศจิกายน 2562
     
รอบสอง ตั้งแต่ 1 มกราคม -30 กันยายน 2563
     
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกรูดผู้แจ้งข่าว : งานสวัสการสังคม สำนักปลัด ประกาศเมื่อ :